"> MIKROMETR

INWENTARYZACJA SKŁADOWISK MATERIAŁÓW SYPKICH

Inwentaryzacja składowisk materiałów sypkich wraz z obliczeniem objętości zgromadzonego materiału jest jednym z zadań wykonywanych na potrzeby naszych klientów. Dzięki zastosowaniu skanera lub drobna maksymalnie skracamy czas potrzebny na wykonanie pomiaru uzyskując wiarygodne i dokładne wyniki. Na podstawie pozyskanych danych obliczamy objętość zgromadzonego materiału. Wykonując serię pomiarów w różnym okresie czasu możemy śledzić zmiany na składowisku i prowadzić rozliczenie dostaw w różnych okresach.
Geodezja
Skaning laserowy
Projektowanie
Odwierty geologiczne

MIKROMETR SP. Z O. O. SP. K.

Al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
skrytka pocztowa 119

tel. biuro.: +48 512 359 419
mikrometr.biuro@gmail.com

NIP: 629-24-64-955
REGON: 242971147
KRS: 0000424836