"> MIKROMETR

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Wykonujemy mapy do celów projektowych wymaganych przepisami prawa niezbędnych do realizacji prac projektowych dla inwestycji budowlanych. W zależności od potrzeb Klienta oferujemy wielowariantowe wykonanie map przy zastosowaniu różnych metod: pomiary tradycyjne z wykorzystaniem tachymetrów elektronicznych, pomiary satelitarne czasu rzeczywistego GPS lub przy pomocy innowacyjnych rozwiązań skaningu laserowego. Opracowaną dokumentację składamy we właściwych Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w formie wymaganej przez urzędy. Naszym Klientom przekazujemy opracowane mapy w formie: papierowej - wyplot wielkoformatowy i cyfrowej - pliki *.PDF oraz *.DWG dla oprogramowania AutoCAD i Microstation. Ułatwia to pracę projektantom, którzy na naszych mapach będą później realizować swoje opracowania. Dzięki temu Klient oszczędza czas wymagany na przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego. 

Na potrzeby dużych inwestycji drogowych czy opracowań dla Biur Projektowych wykonujemy mapy do celów projektowych z opracowaniem numerycznego modelu terenu, przekrojami poprzecznymi i podłużnym przez teren w wersji elektronicznej przystosowanej dla oprogramowania AutoCad Civil 3D. 


Geodezja
Skaning laserowy
Projektowanie
Odwierty geologiczne

MIKROMETR SP. Z O. O. SP. K.

Al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
skrytka pocztowa 119

tel. biuro.: +48 512 359 419
mikrometr.biuro@gmail.com

NIP: 629-24-64-955
REGON: 242971147
KRS: 0000424836