"> MIKROMETR

POMIARY SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWE

Wykonujemy pomiary sytuacyjno - wysokościowe dowolnych obiektów i zakresów terenu. Na podstawie otrzymanych wyników pomiaru terenowego opracowujemy dokumentację według potrzeb naszego Klienta. Dodatkowo posiadamy możliwość wykonania analizy otrzymanych wyników na potrzeby innych opracowań. Pomiary realizowane są za pomocą metod: pomiary tradycyjne z wykorzystaniem tachymetrów elektronicznych, pomiary satelitarne czasu rzeczywistego GPS lub przy pomocy innowacyjnych rozwiązań skaningu laserowego. Klient otrzymuje opracowane materiały w formie, papierowej  - wyplot wielkoformatowy i cyfrowej - pliki: *.PDF oraz *.DWG dla oprogramowania AutoCAD i Microstation.

Geodezja
Skaning laserowy
Projektowanie
Odwierty geologiczne

MIKROMETR SP. Z O. O. SP. K.

Al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
skrytka pocztowa 119

tel. biuro.: +48 512 359 419
mikrometr.biuro@gmail.com

NIP: 629-24-64-955
REGON: 242971147
KRS: 0000424836